Các bước tìm keyword chuẩn SEO cho bài viết

 

1. Xác định từ khóa chính của bài viết 

  • Ví dụ từ khoá chính là: cách tối ưu website. Dựa vào từ khóa chính cho vào 4 công cụ sau:

 

2. Công cụ google keyword planner

 

 

3. Vào google.com.vn

  • Vào google tiếp tục tìm kiếm với từ khoá chính, kết quả ra được sẽ có các tìm kiếm liên quan. Copy hết từ khoá này vào excel

 

4. Vào keywordtool.io

  • Tiếp tục tìm các từ khóa này sẽ ra rất nhiều gợi ý từ khoá, sau đó tìm kiếm các từ khoá liên quan đến bài viết và copy vào excel

 

5. Vào neilpatel

https://app.neilpatel.com/en/traffic_analyzer/overview?domain=&locId=2840&lang=en

  • Tìm từ khoá “tối ưu website”, app sẽ gợi ý 39 từ khoá, chọn từ khoá liên quan cho vào excel

6. Tổng hợp và viết bài

  • Sau khi tổng hợp được tất cả các từ khóa trong file, ví dụ có được 20 từ khoá. Giai đoạn này mình nhóm lại các từ khoá đồng nghĩa, gần nhau thành 1 group, sẽ  group thành 2-3 groups với các từ khoá đồng nghĩa trong 20 từ khoá trong file excel.
  • Sau đó sẽ viết và lồng các từ khóa trên vào.

7. Một số lưu ý

Từ khóa được ưu tiên:

  • Dài từ 5-7 chữ
  • Volume giao động từ 100-1000

Một số link bài ví dụ:

https://docs.google.com/document/d/19T0SVunSvFzkUOPm65tmviyCOCTGpwkr5LyY0diu8Ns/edit#