Danh mục

Bài viết tin tức

Thêm bài viết tin tức

Chọn bài viết > Viết bài mới

Khách điền đầy đủ nội dung tên bài viết , nội dung tin tức

Tại cột bên phải phần chuyên mục > tick vào ô Tin tức- sự kiện

 

Xong thao tác nhấn đăng bài

Để lại bình luận