Danh mục

Chỉnh sửa thông tin website

Nhấp cài đặt > chọn Tổng quan

Khách điền các thông tin về website của mình

Các thông tin này sẽ hiển thị tại header hoặc footer hoặc trang liên hệ tùy theo giao diện website

Xong thao tác nhấn Lưu thay đổi

Để lại bình luận