Danh mục

Đăng nhập admin
Bước đầu tiên khi khách muốn quản trị website chính là đăng nhập admin

Khi bàn giao website cho khách hàng nhân viên Website500k sẽ gửi link trang quản trị , user và pass qua e-mail cho Quý khách

Khi vào link trang quản trị , khách hàng nhập : tên đăng nhập / mật khẩu

Để lại bình luận