Danh mục

Danh mục tin tức

  • Bước 1: Chọn Bảng Quản trị

  • Bước 2: Nhấn Tin tức, chọn Categorys

  • Bước 3: Nhấn  để thêm danh mục,    để sửa

  • Bước 4: Tiếp tục điền đầy đủ thông tin giống Thêm Danh mục sản phẩm.

Ở Tab Tổng Quan.

 

Nhập tên Danh mục ở mục Categoy Name và Mục Mega Tag Title giống nhau.

 

META TAG TITLE (Tiêu đề SEO), META TAG DESCRIPTION (Mô Tả SEO), META TAG KEYWORDS (Từ Khóa SEO)

 

Đây là mô tả từ khóa SEO có trên thông tin mô tả của danh mục, để google cập nhật các thông tin lên trang web google.com khi người dùng google dùng từ khóa và tìm kiếm, khi thấy thông tin trùng khớp với từ khóa, tùy vào mức độ SEO đẩy của trang web, từ khóa sẽ được hiển thị lên trang web của google.

 

Mô tả (SEO): nên nhập 165 ký tự, nếu vượt quá 165 ký tự sẽ xuất hiện dấu …

Từ khóa (SEO): nên nhập từ 2 – 3 từ

Sang Tab Dữ Liệu

 

Nhập Link SEO

LINK SEO, là đường dẫn thân thiên trên trang web, LINK SEO này quyết định trang có tồn tại hay không, nên ta nhập theo điều kiện sau:

LINK SEO không được nhập có dấu, ký tự đặc biệt (@#$%^&*!()…), không được có khoảng trắng, không được viết HOA, không trùng nhau trên toàn bộ LINK SEO của trang web (Kể cả LINK SEO của Danh mục tin tức, danh mục thông tin và sản phẩm)

Chỉ được viết thường và cách nhau bởi dấu –

Ví dụ đường dẫn link SEO đúng: danh-muc-tin-tuc

 

Tại mục Parent:

  • Để trống nếu Danh mục cần tạo là Danh mục cha. Ngược lại chọn Danh mục cha tương ứng nếu Danh mục cần tạo là Danh mục con.

Tại mục Status: Chọn Bật để hiển thị Danh mục sẽ tạo.

 

Để lại bình luận