Danh mục

Danh mục
Đưa chuột đến chữ SẢN PHẨM –> DANH MỤC

– Tạo danh mục :

– Click vào THÊM

– Giới thiệu chung nhóm danh mục

1. Nhập TÊN DANH MỤC ( VD : Thời trang nữ )
2. Chọn CHUYÊN MỤC (chọn “không” nếu là danh mục cha)
3. Chọn hình cho danh mục
4. Mô tả (SEO): vài dòng mô tả ngắn trên google ( khoảng 2 dòng giới thiệu đặc trưng về sản phẩm )
5. Từ khóa (SEO): từ khóa để search trên google , nhập 2 dòng : 1 dòng viết có dấu , 1 dòng viết không có dấu và tên trùng với tên Danh mục VD : Thời trang nữ – Thoi trang nu
6. Mô tả chi tiết cho danh mục
7. Link (SEO): đường link thân thiện được viết không dấu và ngăn cách bởi dấu gạch ngang. VD : Thoi-trang-nu

9. Sắp xếp danh mục theo thứ tự
10. Bật/Tắt danh mục

– Chọn LƯU

– Tạo danh mục con :

Tạo thư mục lớn sau đó mới tạo thư mục con

Các bước tương tự như tạo danh mục cha

– Chú ý chỗ “Chuyên mục” (Parent Category) chọn mục cha.
Ví dụ như PC và Mac là danh mục con của Desktops (xem hình bên dưới)

– Sau đó click vào nút “Lưu” để hoàn tất

– Xem kết quả

– Xóa danh mục :

Đánh dấu chọn vào trước mục cần xóa

– Chọn nút XÓA

– Xuất hiện cửa sổ hộp thoại. Chọn OK để hoàn tất

– Sửa danh mục :

Chọn SỬA ở danh mục cần sửa

– Sau khi sửa xong bạn nhớ Lưu lại để hoàn tất

Để lại bình luận