Danh mục

Hướng dẫn cài email vào Outlook

Chọn mở Outlook

Chọn như hình

Your Name: nhập tên của mình

Email Address: mail đã tạo ở mail server

Account Type: POP3

Inconming mail server: Địa chỉ mail server (mail.tenmien.com nếu chưa trỏ ip thì ta nhập địa chỉ ip vào)

Outgoing mail server (STMP): Địa chỉ mail server (mail.tenmien.com nếu chưa trỏ ip thì ta nhập địa chỉ ip vào)

Username: mail đã tạo ở mail server

Password: mật khẩu đã tạo ở mail server

 

Nhập thông tin sau đó nhấn nút More Setting…

Chọn tab Outgoing Server đánh dấu check như hình dưới và nhấn OK

Sau đó nhấn Next

Nếu thấy cả 2 mục đều Completed thì đã thành công và nhấn Close

 

Nhấn Finish để hoàn thành

Bây giờ ta có thể sử dụng mail server trên Outlook rồi

Cấu hình lưu lại một bản email copy trên server
Bạn click More settings…
=> check vào Leave a copy of messages on the server

Để lại bình luận