Danh mục

Nội dung text trên website

Vào xem trang tại góc trái trên cùng của trang quản trị

Chọn Sửa trang > Edit with ux

Nhấp chuột chọn vùng text trên website mà khách muốn chỉnh sửa

Nhấn đúp chuột vào vùng text > hiển thị trang chỉnh sửa

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa > nhấn OK để Lưu

Nhấn nút Apply

Cuối cùng nhấn nút Update để hiển thị lên trang web


Để lại bình luận