Danh mục

Nội dung tùy chỉnh

Để tùy chỉnh danh mục và thứ tự xuất hiện trên trang

Ta vào ĐIỀU HƯỚNG => MODULE

Tìm Products by Category > [Trang chủ] > Sản phẩm theo danh mục và chọn Sửa

Chọn ở mục Categories => Chọn xong ta Lưu lại

Để chỉnh sửa Chính sách mua hàng

Ta vào Điều hướng => Module => Nội dung tùy chỉnh > [Footer] > Chính sách mua hàng => chọn Sửa

Sửa ở phần mô tả ở cả 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Nhật


LƯU Ý QUAN TRỌNG!!!

Tại Bảng Điều Hướng >> Module

Đây là những Module hoạt động chính của Website, Quý khách hàng vui lòng không tự ý Gỡ bỏ hoặc Xoá các Module chức năng không được Hướng dẫn sử dụng >> Sẽ dẫn đến tình trạng lỗi hoạt động Website >> Khi yêu cầu phía CTY hỗ trợ phục hồi sẽ phát sinh chí hỗ trợ.

Để lại bình luận