Danh mục

Quản lý đơn hàng
– Nhấp vào mục Bán hàng –> Đặt hàng

Sau đó nhấp vào mục Xem để xem đơn hàng


Để lại bình luận