Danh mục

Quản trị nhà sản xuất
– Vào DANH MỤC –> NHÀ SẢN XUẤT

– THÊM NHÀ SẢN XUẤT

Click vào THÊM

– Xuất hiện giao điện

– Bước thực hiện:

1. Nhập tên nhà sản xuất
2.Mặc định không cần chỉnh sửa
3. Nhập tên để có đường link thân thiện (SEO)
4. Tải hình ảnh
5. Sắp xếp theo thứ tự cho
6. Chọn LƯU để hoàn tất

– XÓA NHÀ SẢN XUẤT

– Đánh dấu chọn vào trước nhà sản xuất cần xóa
– Chọn XÓA
– Xuất hiện hộp thoại chọn OK

– SỬA NHÀ SẢN XUẤT

– Click vào SỬA của nhà sản xuất cần sửa
– Sau khi sửa xong, click vào nút LƯU để hòan tất

Để lại bình luận