Danh mục

QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
Vào mục SẢN PHẨM –> SẢN PHẨM

– Thêm sản phẩm :

Click chuột vào THÊM

Điền đầy đủ thông tin các mục sau

1. Nhập tên sản phẩm
2. Nhập Model: nghĩa là mã sản phẩm, loại sản phẩm
3,4. Nhập từ khóa và vài mô tả để tìm trên google
5. Nhập nội dung mô tả cho sản phẩm
6. Nhập giá cho sản phẩm (nhập liền mạch không dấu ngăn cách). Ví dụ: 100000 hoặc 200000 …
7. Chọn thuế cho sản phẩm – mặc định chọn “không”
8. Nhập số lượng của sản phẩm hiện có
9. Nhập số lượng tối thiểu cần để mua một sản phẩm – mặc định để là 1
10,11,12. Bỏ qua – khách không cần chọn tới vì đã mặc định
13. Nhập tên để được đường link thân thiện
14. Chọn hình ảnh cho sản phẩm
15,16. Chọn nhà sản xuất và danh mục cho sản phẩm
17. Chọn sản phẩm cùng loại, liên quan hoặc tương tự (chỉ cần gõ chữ cái đầu tiên của tên sản phẩm)
Các mục còn lại bỏ qua

Click vào LƯU khi đã nhập xong thông tin sản phẩm

– Xóa sản phẩm :

– Đánh dấu chọn sản phẩm cần xóa
– Chọn nút XÓA
– Xuất hiện hộp thoại –> chọn OK
Hoàn thành việc xóa sản phẩm

– Sửa sản phẩm

– Chọn SỬA tương ứng với dòng sản phẩm cẩn sửa
– Sau khi sửa xong chọn LƯU để hoàn tất

Để lại bình luận