Danh mục

QUẢN TRỊ TRANG LIÊN HỆ
Đầu tiên vào trang quản trị , nhấp vào mục Hệ thống chọn Cài đặt

Sẽ hiện ra mục Tên cửa hàng , nhấp vào nút Sửa

Sau đó điền vào thông tin và các mục khách hàng muốn thay đổi như hình bên dưới :

-Tên cửa hàng

– Chủ cửa hàng

– Địa chỉ

– E-mail

– Điện thoại

–> Sau đó nhấp Lưu


Để lại bình luận