Danh mục

Thay đổi Slide quảng cáo trang Home

Bước 1: Vào Điều hướng => Slide

 

 

  • Bước 2: Chọn  để sửa.

  • Bước 3: Vào Banners thay đổi hình ảnh quảng cáo. Chọn  để thêm hình

 

  • Bước 4: Nhấn  để hoàn tất.

Để lại bình luận