Danh mục

Thêm sản phẩm

  • Bước 1: Nhấn BẢNG QUẢN TRỊ.

  • Bước 2: Nhấn SẢN PHẨM.

  • Bước 3: Nhấn để thêm sản phẩm mới

: Sửa sản phẩm.

 : chọn sản phẩm, nhấn xóa sản phẩm

  • Bước 4: Tại mục TỔNG QUAN, ta nhập đầy đủ thông tin sản phẩm: Tên sản phẩmMeta Tag Titlegiống tên sản phẩm.

Phần mô tả sản phẩm là nội dung mô tả chi tiết của 1 sản phẩm hay bài viết.

  • Bước 5: Tại mục DỮ LIỆU, chọn Hình ảnhcho sản phẩm, Dòng sản phẩm, Bảo hành, Xuất xứ, Vận chuyển, Giá, Số lượng và SEO URL sản phẩm theo cú pháp Tên sản phẩm viết thường không dấu ngăn cách nhau bởi dấu “ – “, ví dụ Tên sản phẩm là Bánh Kem Sinh Nhật -> link SEO sẽ là banh-kem-sinh-nhat.

  • Bước 6: Tại mục LIÊN KẾT, chọn Danh mụcmà sản phẩm xuất hiện.

  • Bước 7: Ngoài ra còn có mục Khuyến mãi, cho phép ta nhập giá chạy chương trình khuyến mãi cho sản phẩm. Bỏ qua nếu không cần sử dụng tính năng này.

  • Bước 8: Ở mục Hình ảnh, ta có thể thêm 1 số hình ảnh chi tiết cho sản phẩm. Bỏ qua nếu không cần sử dụng tính năng này.

  • Bước 9: Để hoàn tất, ta nhấn  để lưu lại

Để lại bình luận