Danh mục

 

Truy cập vào trang Chatfuel.com và chọn connect with facebook để bắt đầu tạo chatbot

Chọn Create a Facebook Page để tạo trang Fanpage

Sau khi tạo xong trang Fanpage

Chọn Connect To Page

Chọn Phiên bản Free

Trong giao diện Quản trị tùy chỉnh chatbot

Ta điền vào các thông tin muốn chatbot thực hiện

Nhấn nút add button để thêm chức năng cho chatbot

Để thêm nhánh tình huống mới cho chatbot ta nhấn nút + trong mục add block here

 

 

Điền vào tên nhánh tình huống và chọn chức năng cho nhánh đó

Sau khi tùy chỉnh chatbot theo ý muốn ta chọn test this chatbot để kiểm tra chatbot có hoạt động hay không.

Để chèn chatbot vào trangwebsite ta chọn mục grow

Chọn enable trong mục customer chat plugin for your website

Điền vào trang muốn chèn vào và copy mã script và chèn mã script vào header của website

Để lại bình luận