Danh mục

Email thông báo DỊCH VỤ EMAIL ĐàĐƯỢC ĐĂNG KÝ

Sau khi duyệt đơn hàng email server, sẽ có một email gửi cho khách như hình dưới

 

Trong email có tài khoản admin và password

Trường hợp đã trỏ tên miền về IP hosting email

Link đăng nhập vào email admin là: mail.tenmien.com/admin (đã trỏ tên miền về IP hosting email)

  • Trong đó comlà tên miền của khách (ví dụ như hình trên tên miền là mamahandmadevn.com ⇒ link đăng nhập mail admin là: mail.mamahandmadevn.com/admin

 

Trường hợp chưa trỏ tên miền về IP hosting mail

Trường hợp này thì link đăng nhập sẽ là địa chỉ ip/admin như hình trên

  • Khi gặp trường hợp này mà khách cần email gấp, ta đăng nhập bằng link ip và tạo user để khách dùng đỡ, về sau sẽ trỏ tên miền.
  • Báo anh Ân hoặc anh Khoa trỏ tên miền về ip hosting email
  • Nếu tên miền không thuộc của công ty đăng ký thì phải báo khách gửi thông tin đăng nhập tên miền để trỏ hoặc gửi địa chỉ ip cho khách tự trỏ về.

Để lại bình luận