Danh mục

Thêm sản phẩm
Sản phẩm > chọn Add new

Khách điền tên sản phẩm và nội dung mô tả sản phẩm

Tại tầng product data điền tất cả các thông tin của sản phẩm

Prodcut short description : mô tả ngắn gọn về sản phẩm

chọn danh mục cho sản phẩ ( đã tạo tại phần danh mục )

Upload hình ảnh của sản phẩm : nhấp vào thiết lập ảnh sản phẩm > hiển thị thư viện hình ảnh sản phẩm

Xong thao tác nhấn Đăng bài viết


Để lại bình luận