Danh mục

 

Đăng nhập vào Facebook xong ấn vào nút mũi tên hướng xuống và chọn Tạo trang

Trong giao diện tạo trang chọn chuyên mục phù hợp với ngành nghề và nhấn nút bắt đầu

 

Điền vào các thông tin cần thiết xong nhấn tiếp tục

Tải lên ảnh đại diện

Tải lên ảnh bìa

Để lại bình luận