Danh mục

QUẢN TRỊ THÔNG TIN
– Vào SẢN PHẨM –> THÔNG TIN

– Mục THÔNG TIN chức các mục đã được tạo sẵn: Ví dụ: GIỚI THIỆU, RIÊNG TƯ, ĐIỀU KHỎA & ĐIỀN KIỆN …

– Click vào SỬA ở nội dung cần chỉnh sửa

– Click vào THÊM để bổ sung thêm thông tin


Để lại bình luận