Danh mục

Truy cập vào trang web Manychat và chọn get started free:

 

Đăng nhập vào tài khoản facebook để tạo fanpage:

Điền vào các thông tin mô tả cần thiết về trang fanpage:

  • What describes your role best: hạng mục của fanpage
  • How many people work at your company: công ty/doanh nghiệp có bao nhiêu nhân viên
  • What describes best your experience with setting up marketing campaigns: kinh nghiệm quản lý chương trình marketing

 

Chọn Add New Page để tạo trang fanpage của mình, nếu đã có fanpage thì add vào manychat

 

Sau khi Add Fanpage trả lời các câu hỏi cuối cùng của manychat

Sau khi tạo xong chọn mục welcome message để chỉnh sửa nội dung, tình huống của chatbot

 

Trong giao diện chỉnh sửa điền vào các thông tin mà mình muốn chatbot thực hiện

Nhấn nút add Button để thêm nút chức năng của chatbot:

Nếu muốn thêm nhánh tình huống chat mới ta chọn start another flow:

Để chỉnh sửa các nhánh tình huống chat ta chọn Go to Flow Builder:

Xong ta  nhấn nút Publish để lưu lại các nội dung vừa thêm vào.Để kích hoạt chatbot hoạt động ta chọn Enable

 

Để truy cập chatbot ta chọn dashboard thì sẽ thấy link truy cập chatbot

Để nhúng chatbot vào website ta chọn New Growth tools trong mục Growth tools

Chọn kiểu nhúng chức năng chatbot vào website

Sau khi tùy chỉnh ta chọn Install JavaScript Snippet rồi chọn install manychat snippet và copy dòng code xong nhúng vào trang mình cần hiển thị chatbot

Xong ta nhấn nút active để kích hoạt chức năng


Để lại bình luận